Тази политика на конфиденциалност е създадена с цел да Ви запознае с това какви данни вземаме от Вас, като потребител, как ги използваме, съхраняваме и с каква цел ги събираме. 


С достъпа си до Уебсайта www.biomagazin-bg.com, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани със следната Политика за защита на личните данни. Ако не сте съгласни с условията на тази политика, трябва да прекратите използването на Уебсайта и/или услугите.


Фирмата собсвеник на този уебсайт е регистрирана като администратор на лични данни. Моля, имайте предвид, че личните данни, предоставени от Вас при попълване на тази електронна регистрационна форма, ще бъдат обработени от “БИО МАГАЗИН БГ”ЕООД, ЕИК 203498316, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, Република България, представлявано от регистрирания представител Милица Кирилова, в качеството и на администратор на лични данни.


Тази политика може да бъде променяна с времето, като актуализациите ще се публикуват на тази страница. Трябва да проверявате тази страница периодично, за да си гарантирате, че сте наясно с всички промени по конфиденциалността на данните Ви. 


Ако ние Ви помолим да предоставите определена информация, чрез която ще можем да Ви идентифицираме, когато използвате този Уебсайт, ние гарантираме, че тя ще бъде използвана в съответствие с тази Политика за конфиденциалност. 


С подаването на формуляра за регистрация на www.biomagazin-bg.com, Вие приемате и се съгласявате с факта, че Вашата лична информация ще бъде използвана от администраторите на www.biomagazin-bg.com за следните цели:


·         да се свържем с Вас, като клиент на уебсайта;


·         да обработваме Вашите поръчки;


·         да Ви предоставим достъп до конкурси, награди и промоционални дейности;


·         да Ви изпращаме нетърговски или административни уведомления за промени в уеб сайта (или Вашия потребителски профил, например);


·         да Ви изпращаме новини за предложения, ценови отстъпки или друга търговска информация по отношение на www.biomagazin-bg.com


Ние съхраняваме вашата лична информация, за да Ви изпращаме известия за Вашия потребителски профил в www.biomagazin-bg.com и да Ви информираме за състоянието на Вашите поръчки, също и да оценим качеството на предлаганите от нас продукти и услуги. 


Вашата лична информация е изключително ценна за Вас. Затова ние сме взели мерки за защита на личните Ви данни според Закона за защита на личните данни. Ние събираме данни с единствената цел да направим възможно пазаруването на нашите клиенти и обработката на поръчките. Без необходимата лична информация, ние няма да бъдем в състояние да обслужваме вас - клиентите ни. Молим Ви, да предоставяте точна и пълна информация за Вашите контакти, за да бъдем в състояние да изпълним навременно поръчките. 


Ние вземаме следната лична информация от Вас при регистрация и/или поръчка:


·         имена на потребителя (лично и фамилно име)


·         адрес на електронна поща на потребителя (изисква се потвърждаване)


·         адрес на местоживеене на потребителя (или адрес, където да бъде изпратена дадена поръчка)


·         телефонен номер за връзка с Вас.


Всеки потребител може да променя личната информация в профила си по всяко време, след достъп с парола. Неговата лична информация е защитена с паролата, заложена от самия потребител. 


За да сме сигурни, че потребителите използват верен адрес на електронна поща, веднага след регистрация изпращаме електронно съобщение с потвърждение.Ако имате въпроси относно нашата политика за конфиденциалност, моля свържете се с помощта на специалната формата за контакт или на имейл адрес office@biomagazin-bg.com